ITTF German Open 2019 Yang Haeun/Jeon Jihee y Miyuu Kihara/Miyu Nagasaki

A bajo pueden ver el video del partido entre Yang Haeun/Jeon Jihee y Miyuu Kihara/Miyu Nagasaki!

Both comments and pings are currently closed.